Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -informacje

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na drogach powiatowych powiatu wielickiego


Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice –Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice

jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie: 1 000 000 zł

Dofinansowanie: 90 000 zł (Gmina Biskupice)
Wartość zadania: 1 070 506 zł (wartość z umowy)
Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2023K - odcinek 343 mb:
- wykonanie poszerzeń drogi
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni
- budowa chodników i poboczy
- przebudowa odwodnienia,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu