Informacja o kanałach technologicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo   pozwoleniu na budowę dróg, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 ww ustawy, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o ty Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

W załącznikach poniżej umieszczono szczegółowe informacje o zamierzeniach inwestycyjnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych w pasie dróg powiatowych będących w zarządzaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

© 2008; projekt i wykonanie: hotmind.pl interactive