Prawo
W załącznikach :

  1. Ustawa o drogach publicznych.
  2. Ustawa o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych, z art. 62 zawierającym istotne zmiany w przepisach ustawy o drogach publicznych.
  3. Rozporządzenie w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
  4. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  5. Kodeks postępowania administracyjnego.


Przywołane wyżej przepisy nie są aktualizowane na bieżąco, podano ostatnie ich obowiązujące teksty jednolite, aktualnych zmian należy szukać na stronach internetowych sejmu.

© 2008; projekt i wykonanie: hotmind.pl interactive