Procedury1

Prosimy o zapoznanie się z poniżej opisanymi procedurami (w załącznikach)


Procedury dotyczą każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie/opinię na:

1. Opinia lokalizacji linii ogrodzenia
2. Uzgodnienie lokalizacji mediów w pasie drogowym
3. Uzgodnienie lokalizacji obiektów względem granic pasa drogowego
4. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
5. Uzgodnienie projektu budowy/przebudowy drogi
6. Oświadczenie o możliwości połączenia działki z droga publiczną (powiatową)
7. Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
8. Zajęcie pasa drogowego w przypadku awarii
9. Lokalizacja reklam w pasie drogowym

wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu WielickiegoPonadto w załączeniu wnioski na:


10. Korzystanie z przystanków
11. Przekroczenie tonażu
12. Remont zjazdu
13. Uzgodnienie projektu zjazdu
14. Szkoda komunikacyjna1
 

© 2008; projekt i wykonanie: hotmind.pl interactive