Przebudowa ul. Krakowskiej w Niepołomicach
Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr: 2011K ulica Krakowska w Niepołomicach. Droga zostanie zmodernizowana na odcinku ok 2 km. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni wraz z chodnikiem od przebudowanego w roku 2011 mostu na rzece Podłężanka do Szkoły Podstawowej w Podgrabiu.

Prace wykonuje firma DROG-BUD za kwotę 3.061.933,16 złotych. Zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K - ul. Krakowska w Niepołomicach od km 0+153 do km 1+600 odcinek drogi 005-006 realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie tej inwestycji z MRPO wyniosło 2 mln zł.

Zdjęcia z poszczególnych etapów realizacji znajdują się w Galerii.

O realizacji przebudowy zawarto informacje również na stronach internetowych Powiatu Wielickiego.


© 2008; projekt i wykonanie: hotmind.pl interactive